Individuel rådgivning

Når du er nede i et hul eller har svært ved at se lys for enden af tunnelen, kan du sammen med mig få genetableret håbet og troen. Jeg giver dig inspiration til nye konkrete handlinger, der kan bringe dig nærmere dine ønsker.

 

Når du er i tvivl, om du har stress, og hvad du kan gøre ved det, kan jeg hjælpe med at afklare din tilstand og introducere dig for passende tiltag i forhold til din tilstand.

 

Når du tvivler på dine kompetencer, når du ikke tør søge nyt job, selvom du ikke er tilfreds med det nuværende, kan jeg give dig tiltroen og modet tilbage.

 

Når du har lyst til at skifte karrierespor, men mangler mod og retning, kan jeg coache dig til at tage springet på et kvalificeret beslutningsgrundlag.

 

Når du på samme tid er belastet i privatlivet og på jobbet, og ikke kan se dig ud af din situation, kan jeg hjælp med at finde en farbar vej, hvor du passer på dig selv og bevarer din energi. 

 

Når du har været sygemeldt i længere tid, kan du i samarbejde med mig få udarbejdet den optimale plan for at komme godt og holdbart tilbage til dit gamle job eller til et helt nyt.

Workshops

Stress koster dyrt menneskeligt såvel som organisatorisk. Denne workshop giver lige dele viden og konkrete handlemuligheder, som kan forbedre den samlede trivsel, mindske sygefraværet og øge produktiviteten. Denne workshop kan indeholde følgende temaer:

 • Derfor kan det betale sig at forebygge stress

 • Lær at identificere og sætte ord på stress i forskellige stadier

 • Tag godt imod en stressramt kollega efter sygemelding

 • Hverdagsværktøjer, der øger trivslen

 • Udvikling af en konstruktiv kultur og organisering, der forebygger stress

 • Sådan udvikles en brugbar stresspolitik

Effektiv arbejdsdag – bliv tilfreds med din arbejdsindsats

Vi bliver utilfredse med os selv, når vi ikke når det, vi skal. For nogen kan det medføre søvnproblemer, mavesmerter, indre uro, tankemylder og tab af koncentration,
hukommelse og overblik.

 

Det er heller ikke unormalt at føle mangel på initiativ eller manglende tro på egne kompetencer. I bedste fald er disse tilstande forbundet med dagligt ubehag. I værste fald kan de medføre stress.

Denne workshop sætter fokus på at frisætte tid, skabe glæde og øge tilfredshed på jobbet ved at give hjernen optimale arbejdsbetingelser. Indholdet er følende:

 • Sådan arbejder hjernen bedst

 • Sådan forhindrer vi dagligt vore hjerner i at arbejde effektivt

 • Opskrifter til en arbejdsdag, hvor du når det, du har sat dig for

Konfliktløsning – dialog, der får dine ønsker opfyldt

Denne workshop drejer sig om at løse konflikter ved at undersøge kommunikations- og følelsesfælder. Her kommer du til at arbejde med din indstilling til konflikten, din tænkning og dit mindset.

 

For at få et godt udbytte af denne workshop kræver det, at du er villig til arbejde hen mod at slippe din irritation eller dit had og prøve at forstå din modpart som forudsætning for at få løst dit problem med vedkommende. Workshoppen indeholder følgende:

 • Konflikters opståen og natur

 • Gode grunde til at løse konflikten

 • Introduktion til og afprøvning af konstruktiv dialogmetode

"Marianne er min sparringspartner i kommunikation og ledelse. Jeg værdsætter vort samarbejde enormt og må fremhæve hendes store faglige professionalisme og dedikation - og ikke mindste hendes personlige varme, intellekt og store menneskelige indsigt. Tak Marianne..."

"Da jeg ganske uventet stod og var opsagt, tog Marianne efter aftale med DJ's juridiske afdeling kontakt til mig. Midt i min chokerede tilstand fandt hun ind til både det, der skulle trøste mig og det, der skulle få mig videre. Jeg hoppede selv op på hesten igen, men Marianne fik mig til at tage tøjlerne, men også tid til at såvel hest som jeg selv tog en nødvendig pause. Der blev uddelt og udvist lige dele ros, sparring og empati til at jeg føler, at jeg er klar til at komme videre."

 "Jeg havde fornøjelsen af at møde Marianne Bækbøl i forbindelse med en "Karrieresamtale" hos Journalistforbundet. Jeg har på mange måder en noget anderledes baggrund end andre journalister, og jeg havde derfor behov for en afklaring i forhold til, hvordan jeg som nyuddannet journalist skulle forholde mig til dette i forbindelse med jobsøgning. Til samtalen oplevede jeg Marianne som velforberedt, seriøs, engageret, rar og imødekommende. Samtalen fodrede allerede eksisterende karriereovervejelser, satte gang i nye og var generelt konstruktiv i forhold til min videre færd inden for journalistikken."

© 2020 – Marianne Bækbøl Rådgivning

Trivsel - Karriere - Stress

 • LinkedIn Social Icon